Autonomiczne Utrzymanie Ruchu, czyli jak wdrożyć TPM

Program szkolenia

 

1.Czym jest Auto-maintenance ?
– Kompleksowe podejście do utrzymania ruchu w fabryce
– Karty TPM w zastosowaniu
– Smarowanie
– Regulacja i dokręcanie
– Inspekcje
2.Przebieg warsztatów Auto-maintenance
– Jak zaangażować cały zakład w utrzymanie ruchu
– Cel warsztatowego podejścia do wdrożenia TPM
– Dobór uczestników warsztatów
3.Integracja Auto-maintenance w systemie/procesie UR
– TPM w systemie codziennych spotkań
– TPM a system sugestii pracowniczych
– Śledzenie wyników a TPM
– Powiązanie zaangażowania w TPM z systemem premiowym
4.Monitorowanie skuteczności działań operatorów
– Elektroniczny system do śledzenia postępów TPM
– System informacji zwrotnej
– Globalna ocena wydajności maszyn i wkładu poszczególnych osób w osiągnięte wyniki
5.Auto-maintenance KPI’s
– Wskaźniki dla menadżerów
– Wskaźniki śledzone na poziomie operatorów
– Wyniki a motywacja do pracy

Grupa docelowa

  • Managerowie techniczni
  • Mistrzowie UR
  • Inżynierowie lub specjaliści UR
  • Osoba odpowiedzialna za poprawę efektywności pracy w zakładzie produkcji

Forma szkolenia

  • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
  • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
  • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
  • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

Czas trwania

  • Szkolenie on-line
  •  W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Prowadzący szkolenie

Łukasz Stempniak

Od 15-stu lat pracuję w międzynarodowym przedsiębiorstwie o najwyższych standardach zarządzania oraz narzędzi przemysłowych. Moje doświadczenie obejmuje m.in. inżynierię przemysłową, lean management, zarządzanie projektami przemysłowymi.
Realizowałem warsztaty dotyczące zwiększenia efektywności procesów przemysłowych w 5 różnych krajach europejskich.
W kręgu moich zainteresowań jest wdrażanie narzędzi przemysłowych w utrzymaniu ruchu.
Moją pasją jest crossfit, gram również amatorsko w zespole rockowym.