Metody zarządzania bezpieczeństwem w dziale UR 

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi działowi Utrzymania Ruchu na zarządzanie bezpieczeństwem. Choć powszechne jest podejście, kiedy to na dziale bezpieczeństwa spoczywa cały ciężar dbania o bezpieczną pracę, statystyki pokazują, że ponad 60% wypadków jest związanych z pracami utrzymania ruchu, dlatego też na szkoleniu tym pokazujemy jak zarządzać bezpieczeństwem na jego poziomie. Zarządzanie to polega nie tylko na respektowaniu zasad bezpieczeństwa i uwrażliwianiu pracowników, ale na codziennych działaniach, które poprawiają bezpieczeństwo w naszym otoczeniu i eliminują kolejne ryzyka wypadków. Istnieje szereg dobrych praktyk, które wdrożone w dziale utrzymania ruchu przekładają się na bezpieczeństwo całych zakładów. Na szkoleniu prezentujemy je, jako studia przypadków oraz pokazujemy jak krok po kroku wdrożyć je we własnym zakładzie. 

Program szkolenia

 • Podstawy zarządzania bezpieczeństwem 
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa firmy 
 • Analiza ryzyka maszyn 
 • Procedury modyfikacji i usprawnień maszyn 
 • Główne grupy prac szczególnie niebezpiecznych w UR 
 • Opracowanie i wdrożenie sprawozdań ze śledztwa dotyczącego wypadków 
 • Coaching pracowników przed, w trakcie i po interwencji 
 • Nadzór nad pracami firm podwykonawczych 
 • Prowadzenie codziennych, tygodniowych i miesięcznych audytów bezpieczeństwa 
 • LOTO oraz LOTO2 
 • Opracowanie wskaźników bezpieczeństwa dla UR 
 • Efektywność profilaktyki bezpieczeństwa 
 • Eliminowanie ryzyka w miejscu pracy 
 • Prowadzenie comiesięcznych spotkań dotyczących bezpieczeństwa

 

Grupa docelowa

 • Managerowie techniczni 
 • Mistrzowie UR 
 • Inżynierowie lub specjaliści UR 
 • Brygadziści UR 

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników. 
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia 
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie 
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

 

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin) – szkolenie on-line
 •  W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Prowadzący szkolenie

Łukasz Stempniak

Od 15-stu lat pracuję w międzynarodowym przedsiębiorstwie o najwyższych standardach zarządzania oraz narzędzi przemysłowych. Moje doświadczenie obejmuje m.in. inżynierię przemysłową, lean management, zarządzanie projektami przemysłowymi.
Realizowałem warsztaty dotyczące zwiększenia efektywności procesów przemysłowych w 5 różnych krajach europejskich.
W kręgu moich zainteresowań jest wdrażanie narzędzi przemysłowych w utrzymaniu ruchu.
Moją pasją jest crossfit, gram również amatorsko w zespole rockowym.