Zarządzanie Energią i Redukcja Konsumpcji

Program szkolenia

 • System Zarządzania Energią ISO 50001 – wspólne wypełnienie audytu wskazującego stan obszaru zarządzania energią, który automatycznie wskazuje obszary priorytetowe do poprawy, omówienie składowych ISO 50001, wskazanie elementów kluczowych z punktu widzenia oszczędności pieniędzy.
 • Mapowanie zużycia energii w zakładzie – ćwiczenie wskazujące obszary z największą konsumpcją energii danego typu, oznaczenie miejsc na których należy się skupić w naszych działaniach oraz definiowanie akcji od razu gotowych do wdrożenia, powiązanie zużycia energii z poziomem produkcji i wpływem na koszt jednostkowy produkcji.
 • Dzielenie odpowiedzialności za zużycie energii – analiza struktury organizacyjnej firmy pod kątem odpowiedzialnych za konsumpcję energii poza działem utrzymania ruchu, wskazanie celów i działań dla działów produkcji, szkoleń i jakości.
 • Zespoły ds. redukcji zużycia energii i identyfikacji przecieków – jak ustalić cele redukcji energii na poziomie linii produkcyjnej i konkretnej maszyny, jak stworzyć skuteczne zespoły ds. redukcji kosztów energii oraz jak przeprowadzać ich spotkania.
 • Klucze podziału energii bez stosowania liczników – jak bezinwestycyjnie podzielić odpowiedzialność w zakładzie za zużycie energii oraz podzielić cele.
 • Obchody i audyty energetyczne – gdzie kierować obchody, kto ma je wykonywać i jak często, jak sporządzić checklisty obchodu i kto ma je analizować.
 • Główne obszary marnotrawienia energii – 7 marnotrawstw obszaru energii w przykładach z zakładów i jak ich unikać: nadprodukcja, nadmierna specyfikacja, niedostosowanie do poziomu i struktury produkcji, straty do odzysku i te nie do odzyskania, straty podczas przesyłu energii.
 • Sposoby detekcji wycieków – prezentacja technicznych rozwiązań dostępnych na rynku oraz metod bezinwestycyjnych.
 • Wskaźniki i codzienne zarządzanie energią – tablice wyników, codzienne i comiesięczne spotkania, sposoby raportowania
 • Kaizen i warsztaty poprawy wyników – metody do codziennego i warsztatowego poprawiania wyników, sposoby przygotowania budżetu inwestycyjnego na kolejny rok.

Grupa docelowa

 • Managerowie techniczni
 • Specjaliści do spraw energii, doradcy energetyczni
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie energią
 • Osoby, które w znacznym stopniu chciałyby obniżyć koszty energii wdrażając System Zarządzania Energią ISO 50001

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

Czas trwania

 • Szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Prowadzący szkolenie

Łukasz Stempniak

Od 15-stu lat pracuję w międzynarodowym przedsiębiorstwie o najwyższych standardach zarządzania oraz narzędzi przemysłowych.

Moje doświadczenie obejmuje m.in. inżynierię przemysłową, lean management, zarządzanie projektami przemysłowymi.

Realizowałem warsztaty dotyczące zwiększenia efektywności procesów przemysłowych w 5 różnych krajach europejskich.

W kręgu moich zainteresowań jest wdrażanie narzędzi przemysłowych w utrzymaniu ruchu.

Moją pasją jest crossfit, gram również amatorsko w zespole rockowym.