Zarządzanie Częściami Zamiennymi

Program szkolenia

1.Zarządzanie częściami zamiennymi – podstawy

 • 7 marnotrawstw działu zarządzającego częściami zamiennymi (Muda).
 • Stock Keeping Unit (SKU).
 • Jak obliczyć poziom zapasów (Min Max)
 • Efektywna organizacja magazynu (przepływ części, ilość zapasów, lokalizacja, odbiór …)

2.5S w magazynie, jako pierwszy krok do porządkowania magazynku

 • Zasady
 • Warsztaty 5S
 • Przykłady dobrych praktyk 5S w magazynie części zamiennych

3.Zmniejszenie zapasów

 • Analiza ABC
 • Inventory Quality Ratio (IQR) – logika Lean
 • Zarządzanie naprawami i zwrotami
 • Zarządzanie częściami zapasowymi do prac planowanych (planowanie i przygotowanie)
 • Vendor Managed Inventory / Zapas zarządzany przez dostawców

4.Redukcja konsumpcji

 • Analiza CMMS
 • Kaizen
 • 6 sigma w redukcji konsumpcji części zamiennych

5.Codzienne zarządzanie, metody i techniki

 • KPI oraz raporty
 • Zarządzanie częściami wolno rotującymi oraz starzejącymi się
 • Codzienne zarządzanie wizualne

 

 

Grupa docelowa

 • Menedżerowie techniczni
 • Mistrzowie Utrzymania Ruchu
 • Magazynierzy / zarządzający magazynkiem części zamiennych
 • Inżynierowie UR
 • Dział zamówień publicznych
 • Dział zakupów

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

 

Czas trwania

 • 1 dzień (8 godzin) – szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Prowadzący szkolenie

Łukasz Stempniak

Od 15-stu lat pracuję w międzynarodowym przedsiębiorstwie o najwyższych standardach zarządzania oraz narzędzi przemysłowych. Moje doświadczenie obejmuje m.in. inżynierię przemysłową, lean management, zarządzanie projektami przemysłowymi.
Realizowałem warsztaty dotyczące zwiększenia efektywności procesów przemysłowych w 5 różnych krajach europejskich.
W kręgu moich zainteresowań jest wdrażanie narzędzi przemysłowych w utrzymaniu ruchu.
Moją pasją jest crossfit, gram również amatorsko w zespole rockowym.