Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym

Program szkolenia

 1. Rozwiązywanie problemów jako główne zadanie Utrzymania Ruchu
 2. Ciągłe doskonalenie w organizacji
 3. Systemy i narzędzia do rozwiązywania codziennych problemów
 4. Sposoby na długofalową redukcję problemów
 5. Rodzaje standardów wdrażanych po problemach
 6. Porównanie do istniejących standardów
 7. Drzewo przyczyn
 8. Narzędzie 5 x dlaczego
 9. Rozwiązywanie problemów metodą A3
 10. Reinżyniering
 11. OPL – jak proste narzędzie opisywania rozwiązań

Czas trwania

 • 1 dzień (8 godzin) – szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy techniczni odpowiedzialni za utrzymanie ruchu
 • Mistrz / brygadzista działu UR
 • Technicy utrzymania ruchu
 • Szefowie produkcji zarządzający pracownikami UR
 • Inżynierowie ds. ciągłego doskonalenia

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

Prowadzący szkolenie

Łukasz Stempniak

Od 15-stu lat pracuję w międzynarodowym przedsiębiorstwie o najwyższych standardach zarządzania oraz narzędzi przemysłowych.

Moje doświadczenie obejmuje m.in. inżynierię przemysłową, lean management, zarządzanie projektami przemysłowymi.

Realizowałem warsztaty dotyczące zwiększenia efektywności procesów przemysłowych w 5 różnych krajach europejskich.

W kręgu moich zainteresowań jest wdrażanie narzędzi przemysłowych w utrzymaniu ruchu.

Moją pasją jest crossfit, gram również amatorsko w zespole rockowym.