Opracowanie Planu Prewencji (Metoda Empiryczna, FMEA i RCM)

Program szkolenia

1.Plan prewencji

 • Wygląd, cele i założenia
 • Empiryczne podejście do planu prewencji
 • Skrócony audyt planów prewencji w zakładach uczestników szkolenia

2.Ogólne zasady FMEA

 • Cele FMEA
 • Specyfika FMEA utrzymania ruchu
 • Pozycjonowanie FMEA utrzymania ruchu i RCM w procesie utrzymania ruchu

3.Ekspresja awarii

 • Efekty awarii
 • Przyczyny awarii
 • Przebieg awarii

4.Podejście do działania

 • Wyznaczenie celów (środki, wyniki)
 • Utworzenie ekipy pracowników: kompetencje, uprawnienia, dostępność
 • Ramy i zakres badania
 • Analiza funkcjonalna, jakościowa i ilościowa (nasilenie, częstotliwość, niewykrywalność)
 • Ustalenie planu zarządzania
 • Monitorowanie i weryfikacja

5.Studium przypadku

 • Przedstawienie przypadków do opracowania
 • Podział na grupy
 • Charakterystyka awarii (tryby, przyczyny, skutki)
 • Obliczenia krytyczności
 • Budowa planu działań FMEA
 • Przewidywany zwrot z inwestycji

6.RCM a FMEA – różnice w tworzeniu planu prewencji

7.Zajęcia praktyczne

 

 

Grupa docelowa

 • Nadzór ekip utrzymania ruchu, w szczególności konserwatorów
 • Technicy utrzymania ruchu
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

 

Czas trwania

 • Szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)