Organizacja, przygotowanie i planowanie pracy w służbach utrzymania ruchu

Program szkolenia

   1.Wprowadzenie do przygotowania i planowania prac.

 • Cele, zalety i oszczędności. Zwiększenie czasu użytecznego pracowników UR i wydajności maszyny.
 • Typowe straty w funkcjonowaniu UR i jak je wyeliminować?
 • Ogólny przegląd procesu przygotowania i planowania – kto, co i kiedy

   2.Przygotowanie prac

 • Zarządzanie rejestrem prac
 • Zdefiniowanie pracy, oszacowanie czasu i kosztów, przygotowanie, monitorowanie – zakończenie pracy komentarzem / uwagami dotyczącymi przebiegu prac.
 • Ćwiczenia. Studium przypadku lub realna praca do wykonania.
 • Uczestnik ocenia swoje miejsce pracy odnosząc się do nabytej wiedzy podczas szkolenia.

   3.Planowanie prac.

 • Planowanie roczne, kalendarz postojów maszyn, zarządzanie przestojami.
 • Planowanie tygodniowe oraz dzienne. Planowanie prac dla pracowników na zmianach.
 • Ocena swojego miejsca pracy w odniesieniu do nabytej wiedzy podczas szkolenia.

 

Grupa docelowa

 • Osoby przygotowujące i planujące prace
 • Nadzór personelu UR
 • Kierownik zespołu UR
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

 

Czas trwania

 • Szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)