Program szkolenia

 • Cele istnienia działu Utrzymania Ruchu
 • Sposób działania Utrzymania Ruchu
 • Odpowiedzialności i zakres obowiązków Utrzymania Ruchu
 • Omówienie standardowego dnia pracy Utrzymania Ruchu
 • Budżetowanie działań Utrzymania Ruchu
 • Wskaźniki operacyjne i ich raportowanie
 • Struktura organizacyjna wspierająca skuteczną komunikację
 • Planowanie konserwacji i prac remontowych
 • Udział UR w pracach produkcyjnych i przezbrojeniach
 • Współpraca innych działów z UR w ramach TPM
 • Wybór strategii działania UR i jego konsekwencje dla codziennej pracy

Czas trwania

 •  Szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy ds. technicznych
 • Pracownicy działu HR tworzący dział Utrzymania Ruchu
 • Kierownicy i kandydaci na kierowników Utrzymania Ruchu
 • Technicy utrzymania ruchu
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu
 • Specjaliści ds. Utrzymania Ruchu

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

Prowadzący szkolenie

Łukasz Stempniak

Od 15-stu lat pracuję w międzynarodowym przedsiębiorstwie o najwyższych standardach zarządzania oraz narzędzi przemysłowych. Moje doświadczenie obejmuje m.in. inżynierię przemysłową, lean management, zarządzanie projektami przemysłowymi.
Realizowałem warsztaty dotyczące zwiększenia efektywności procesów przemysłowych w 5 różnych krajach europejskich.
W kręgu moich zainteresowań jest wdrażanie narzędzi przemysłowych w utrzymaniu ruchu.
Moją pasją jest crossfit, gram również amatorsko w zespole rockowym.