Zarządzanie projektami w procesach produkcyjnych

Program szkolenia

1.Strategia utrzymania ruchu

 • Definicja / misja
 • Normalizacja czynności utrzymania ruchu
 • Utrzymanie ruchu dla systemu jakości

   2.Model biznesowy utrzymania ruchu

 • Model canvas dla UR
 • Realizacja procesów oraz wsparcie utrzymania ruchu
 • Wskaźniki skuteczności procesu UR. Karta wyników

   3.Plan utrzymania ruchu

 • Krytyczność maszyn
 • Opracowanie planu utrzymania ruchu
 • FMEA, RCM oraz wybór modelu planu UR

   4.Przygotowanie i planowanie pracy działu Utrzymania Ruchu

 • Zarządzanie częściami zamiennymi
 • Przygotowanie pracy
 • Planowanie pracy

   5.Systemy informacyjne w UR

 • Rola CMMS
 • Dokumentacja techniczna, OPL
 • Standardy wizualne

   6.Poprawa wydajności utrzymania ruchu

 • Ocena zasobów, pomiar wydajności, « make or buy »
 • Metody analizowania problemów
 • TPM oraz LEAN maintenance

 

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy techniczni odpowiedzialni za utrzymanie ruchu
 • Mistrz / brygadzista działu UR
 • Technicy utrzymania ruchu
 • Szefowie produkcji zarządzający pracownikami UR

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

Czas trwania

 • 1 dzień (8 godzin) – szkolenie on-line
 •  W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)